Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal rechthebbenden procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 23.923 92,363%
Bilaterale overeenkomsten 837 3,232%
Algemene afwijkingen, vreemdelingen 35 0,135%
Algemene afwijkingen, Belgen 711 2,745%
Individuele afwijkingen, vreemdelingen 30 0,116%
Individuele afwijkingen, Belgen 365 1,409%
algemeen totaal 25.901 100, -%
TAB 2013 B 162