Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2008
rechtsgrond aantal rechthebbenden procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 19.009 91,04%
Bilaterale overeenkomsten 1.094 5,24%
Algemene afwijkingen, vreemdelingen 33 0,16%
Algemene afwijkingen, Belgen 310 1,48%
Individuele afwijkingen, vreemdelingen 37 0,18%
Individuele afwijkingen, Belgen 396 1,90%
algemeen totaal 20.879 100, -%
TAB 2008 B 162