Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal rechthebbenden procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 16.287 89,06%
Bilaterale overeenkomsten 1.308 7,15%
Algemene afwijkingen - 0,00%
Individuele afwijkingen / vreemdelingen 60 0,33%
Individuele afwijkingen / Belgen 633 3,46%
algemeen totaal 18.288 100, -%
TAB 2005 B 162