Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 133 0,84%
2 2.795 2,01%
3 1.638 1,95%
9 318 1,18%
10 1.099 4,25%
13 629 0,60%
17 1.199 1,20%
19 4.004 1,67%
24 2.010 10,69%
32 3.928 2,93%
34 284 1,11%
35 1.385 1,86%
36 1.086 16,80%
39 6.364 2,29%
41 1.283 1,76%
43 2.700 1,49%
47 127 1,25%
53 290 0,92%
62 29 0,82%
70 349 2,99%
77 131 1,08%
78 793 5,99%
79 - 0,00%
80 103 1,17%
83 91 14,58%
NMBS - 0,00%
RKW 1.912 0,84%
totaal werknemersstelsel 34.680 1,85%
TAB 2005 B 121