Zoeken

The search found 98 results in 0.021 seconds.

Zoekresultaten

  Publicatie
  Bestand: 
  Publicatie
  Bestand: 
  Publicatie
  Bestand: 
  Publicatie
  Bestand: 
  Publicatie

  De statistiek van de buiten het Rijk opgevoede kinderen geeft jaarlijks een beschrijving van de kinderbijslag die betaald wordt voor kinderen opgevoed in het buitenland. De studie maakt een onderscheid op basis van het recht, dat ontleend kan zijn aan een Europese Verordening, een bilaterale overeenkomst of een ministerile of algemene afwijking. De studie belicht zowel het aantal rechtgevende kinderen, het aantal rechthebbenden als de uitgekeerde bedragen.

  Vanaf 2015 werd deze studie geïntegreerd in het Statistisch overzicht. De tabellen bevinden zich in het deel Gedetailleerde gegevens, de analyse bevindt zich in het tweede deel Analyse.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2014

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2014.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2013

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2013.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2012

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2012.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2011

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2011.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2010

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2009.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2009

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2008.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2008

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2007.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2007

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2006.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2006

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2005.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2005

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2004.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2004

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2003.

  Omslag Statistieken

  Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Dienstjaar 2002

  Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2002.

  Pagina's

  News
  Publicatie
  Type: 
  Publicatie
  Type: 

  Om de twee jaar worden bij de kinderbijslagfondsen statistieken verzameld over verschillende categorien rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers.

  Deze studie is sinds 2013 niet meer gepubliceerd.

  Omslag Statistieken

  Maatschappelijke veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden - Jaar 2013

  Deze telling geeft een beeld van welke persoon in of buiten het gezin het recht opent op kinderbijslag. Zo wordt een statistisch overzicht geschetst van de rijke diversiteit aan rechthebbenden en worden bepaalde ontwikkelingen binnen de kinderbijslagregeling voor werknemers in een bredere maatschappelijke context geplaatst.

  Omslag Statistieken

  Maatschappelijke veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden - Jaar 2011

  Deze telling geeft een beeld van welke persoon in of buiten het gezin het recht opent op kinderbijslag. Zo wordt een statistisch overzicht geschetst van de rijke diversiteit aan rechthebbenden en worden bepaalde ontwikkelingen binnen de kinderbijslagregeling voor werknemers in een bredere maatschappelijke context geplaatst.
   

  Omslag Statistieken

  Maatschappelijke veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden - Tellingen 2010

  Deze telling geeft een beeld van welke persoon in of buiten het gezin het recht opent op kinderbijslag. Zo wordt een statistisch overzicht geschetst van de rijke diversiteit aan rechthebbenden en worden bepaalde ontwikkelingen binnen de kinderbijslagregeling voor werknemers in een bredere maatschappelijke context geplaatst.

  Omslag Statistieken

  Maatschappelijke veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden 1987-2007

  Deze telling geeft een beeld van welke persoon in of buiten het gezin het recht opent op kinderbijslag. Zo wordt een statistisch overzicht geschetst van de rijke diversiteit aan rechthebbenden en worden bepaalde ontwikkelingen binnen de kinderbijslagregeling voor werknemers in een bredere maatschappelijke context geplaatst.

  Omslag Statistieken

  Maatschappelijke veranderingen: de rijke diversiteit aan rechthebbenden - Een schets op basis van de tellingen 2006

  Deze telling geeft een beeld van welke persoon in of buiten het gezin het recht opent op kinderbijslag. Zo wordt een statistisch overzicht geschetst van de rijke diversiteit aan rechthebbenden en worden bepaalde ontwikkelingen binnen de kinderbijslagregeling voor werknemers in een bredere maatschappelijke context geplaatst.

  Omslag Statistieken

  Statistiek van de rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers - Tellingen 2004

  Deze telling geeft een beeld van welke persoon in of buiten het gezin het recht opent op kinderbijslag. Zo wordt een statistisch overzicht geschetst van de rijke diversiteit aan rechthebbenden en worden bepaalde ontwikkelingen binnen de kinderbijslagregeling voor werknemers in een bredere maatschappelijke context geplaatst.

  Pagina's

Pagina's