2019

De toekomstige Brusselse kinderbijslagregeling is geboren

2019-08-05 Als gevolg van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag overgedragen naar de deelentiteiten. Sinds 1 juli 2014 is er een overgangsperiode voorzien om die overdracht te vergemakkelijken. Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie loopt die periode binnenkort af. Vanaf 1 januari 2020 wordt er in Brussel een nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling toegepast volgens het systeem dat is vastgelegd in de zopas gepubliceerde ordonnantie. 

FAMIFED Brussel : geen risico op onderbreking van kinderbijslag voor kinderen met een beperking

2019-05-10 Op 9 mei 2019 heeft het Beheerscomité van FAMIFED Brussel in overleg met de bevoegde ministers Céline Frémault en Pascale Smet, beslist dat de Brusselse kinderbijslagfondsen de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap blijven doorbetalen, ook als een medische beslissing uitblijft als gevolg van een ambtshalve herzieningsprocedure.

FAMIFED heeft Wallonië gewaarschuwd voor de bijkomende kosten van 40 miljoen euro voor kinderbijslag

2019-06-07 In tegenstelling tot wat er op zondag 9 juni 2019 in de pers werd bericht, heeft FAMIFED geen fout gemaakt bij het inschatten van de kosten voor het jaar 2019. Integendeel, bij het opstellen van de nieuwe regelgeving heeft FAMIFED berekend dat de working poor (sociale  toeslagen voor gezinnen met een inkomen onder een bepaald plafond) een extra kost van 40 miljoen euro betekenden voor Wallonië.