2015

Persbericht logo FAMIFED

Betalen we kinderbijslag voor kinderen opgevoed buiten België?

15-10-2015 België betaalt in principe geen kinderbijslag voor kinderen die niet in België worden opgevoed. Er zijn echter uitzonderingen wanneer er sprake van is in Europese verordeningen, bilaterale overeenkomsten en/of andere afwijkingen. Ieder jaar publiceert FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, een studie met cijfergegevens die de verdeling geeft van de kosten voor de kinderen opgevoed in het buitenland (Link naar de studie).

Persbericht logo FAMIFED

Naar één publiek kinderbijslagfonds

16-10-2015 Om gevolg te geven aan de beslissing van de Ministerraad van 17 juli 2015 start FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, vanaf mei 2016 met de integratie van  het kinderbijslagfonds van DIBISS, Dienst voor bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels.

Persbericht logo FAMIFED

Terugblik op een jaar anders dan de andere !

23-7-2015 Op 1 juli 2014 heeft de 6de Staatshervorming het landschap van de kinderbijslag op haar grondvesten doen daveren. Met plots een volledig nieuw takenpakket zag de vroegere RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag Voor Werknemers) zich genoodzaakt een nieuwe naam aan te nemen. FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, publiceert vandaag haar eerste jaarverslag 2014.

Persbericht logo FAMIFED

FAMIFED blaast zijn eerste kaarsje uit!

01-07-2015 Precies een jaar geleden veranderde de RKW in FAMIFED, het Agentschap voor de kinderbijslag. Op hetzelfde moment werd de bevoegdheid voor de kinderbijslag overgedragen aan de deelentiteiten en werden de kinderbijslagregelingen van de werknemers en van de zelfstandigen geharmoniseerd. Wat is het resultaat van dit rijkgevulde jaar?
 

Persbericht logo FAMIFED

Geen besparingen op de kinderbijslag !

10 -03-2015 In tegenstelling tot wat er circuleert in de media vandaag dinsdag  10 maart 2015, zijn er geen besparingen op het budget kinderbijslag in 2015. De cijfers die worden aangehaald in de diverse media zijn achterhaald en verkeerd geïnterpreteerd. FAMIFED, Federaal agentschap voor de Kinderbijslag, benadrukt dat er niets verandert voor de gezinnen in 2015!

Persbericht logo FAMIFED

FAMIFED verkozen tot "Overheidsorganisatie van het jaar"

03-03-2015 Op dinsdag 3 maart 2015 is het 'Federaal Agentschap voor de kinderbijslag' verkozen tot "Overheidsorganisatie van het jaar" op federaal niveau. Dit is een stap dichter naar de erkenning van een moderne en dynamische openbare sector.

Persbericht logo FAMIFED

Jo Vandeurzen bezoekt stand FAMIFED tijdens Limburgs Babyweekend

28-01-2015 FAMIFED staat 31 januari en 1 februari 2015 op het Limburgs babyweekend. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zal om 14u00 de beursstand van FAMIFED op het Limburgs Babyweekend bezoeken.

Persbericht logo FAMIFED

Babybeurzen 2015

21-01-2015 In 2015 zoekt FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, opnieuw de gezinnen op. FAMIFED zal aanwezig zijn op een aantal beurzen voor toekomstige en jonge ouders.