Folders

Kraamgeld en kinderbijslag in Brussel

Kinderbijslag volgens mijn gezinssituatie

Ik woon bij mijn ouders, ik woon (beurtelings) bij een van mijn ouders, ik woon bij een familielid, ik woon alleen, ... Welke kinderbijslagregeling geldt er voor mijn specifieke gezinssituatie?

Ik ga hoger onderwijs volgen... wat met mijn kinderbijslag

Als student werken en toch nog kinderbijslag krijgen? Onder welke voorwaarden?

Een kind met een handicap of aandoening: een toeslag op de kinderbijslag?

Welke kinderen kunnen een toeslag krijgen? Wat zijn de voorwaarden? Hoe kan de toeslag aangevraagd worden? Kan het kind werken?

(Laatste aanpassing: januari 2019)

Gewaarborgde gezinsbijslag

Enkel FAMIFED, Federaal agentschap voor kinderbijslag, is bevoegd om de gewaarborgde gezinsbijslag bestemd voor de minst bedeelde gezinnen, uit te betalen.

Laatste update: januari 2019.

Praktische gids voor de OCMW's - editie 2017

Met deze gids willen we de samenwerking tussen de OCMW’s en FAMIFED verbeteren, zodat we onze cliënten nog beter kunnen helpen.

Omslag folder

Klachten over onze dienstverlening ?

Klachten over onze dienstverlening ? Elke dag staan de federale ambtenaren van FAMIFED klaar om u te helpen. Ze stellen alles in het werk om u een goede dienstverlening te bieden.