Folders

Contactpunten

Een vraag ? Vind je antwoord via deze contactpunten.

Kraamgeld en kinderbijslag

U gaat een gezin vormen? Wat zijn de gevolgen voor uw kinderbijslag?

Wanneer vorm ik een "feitelijk gezin" en heeft dat gevolgen voor mijn kinderbijslag?

(Laatste aanpassing: januari 2019)

Kinderbijslag volgens mijn gezinssituatie

Ik woon bij mijn ouders, ik woon (beurtelings) bij een van mijn ouders, ik woon bij een familielid, ik woon alleen, ... Welke kinderbijslagregeling geldt er voor mijn specifieke gezinssituatie?

Ik ga hoger onderwijs volgen... wat met mijn kinderbijslag

Als student werken en toch nog kinderbijslag krijgen? Onder welke voorwaarden?

Je recht op kinderbijslag als jonge schoolverlater

Onder welke voorwaarden kan ik als jonge schoolverlater kinderbijslag krijgen? Vanaf wanneer kan ik deze uitkering krijgen en hoelang? Wanneer stopt mijn recht op kinderbijslag?

(Laatste aanpassing: januari 2019)

Een toeslag op uw kinderbijslag?

Wie kan een sociale toeslag krijgen? Voor welke kinderen? Hoe hoog mag het gezinsinkomen zijn? Welke inkomsten tellen (niet) mee?

Laatste aanpassing: januari 2019

Een kind met een handicap of aandoening: een toeslag op de kinderbijslag?

Welke kinderen kunnen een toeslag krijgen? Wat zijn de voorwaarden? Hoe kan de toeslag aangevraagd worden? Kan het kind werken?

(Laatste aanpassing: januari 2019)

Kinderbijslag voor geplaatste kinderen

(januari 2019)
 

Gewaarborgde gezinsbijslag

Enkel FAMIFED, Federaal agentschap voor kinderbijslag, is bevoegd om de gewaarborgde gezinsbijslag bestemd voor de minst bedeelde gezinnen, uit te betalen.

Laatste update: januari 2019.

Praktische gids voor de OCMW's

De meeste gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen, krijgen hulp van een OCMW. Daarom leek het ons belangrijk voor die centra een praktische gids ter beschikking te stellen. Daarin worden de theoretische en praktische regels over de gewaarborgde gezinsbijslag in een begrijpelijke taal uiteengezet. Met deze gids willen we de samenwerking tussen de OCMW’s en FAMIFED verbeteren, zodat we onze cliënten nog beter kunnen helpen.

Praktische gids voor de OCMW's - editie 2017

Met deze gids willen we de samenwerking tussen de OCMW’s en FAMIFED verbeteren, zodat we onze cliënten nog beter kunnen helpen.

Omslag folder

Klachten over onze dienstverlening ?

Klachten over onze dienstverlening ? Elke dag staan de federale ambtenaren van FAMIFED klaar om u te helpen. Ze stellen alles in het werk om u een goede dienstverlening te bieden.