Verslagen bij de rekeningen

Verslag bij de rekeningen 2012

Dit jaarverslag heeft tot doel toelichting te geven bij de rekeningen van 2012. De afsluiting van de rekeningen 2012 verloopt op economische basis. Dit houdt in dat het resultaat van 2012, zoals opgenomen in de balans, is samengesteld uit de kosten en opbrengsten verbonden aan het jaar 2012, ongeacht het ogenblik waarop de betaling plaatsvond.

Verslag bij de rekeningen 2011

Dit jaarverslag heeft tot doel toelichting te geven bij de rekeningen van 2011. De afsluiting van de rekeningen 2011 verloopt op economische basis. Dit houdt in dat het resultaat van 2011, zoals opgenomen in de balans, is samengesteld uit de kosten en opbrengsten verbonden aan het jaar 2011, ongeacht het ogenblik waarop de betaling plaatsvond.

Verslag bij de rekeningen 2010

Dit jaarverslag heeft tot doel toelichting te geven bij de rekeningen van 2010. De afsluiting van de rekeningen 2010 verloopt op economische basis. Dit houdt in dat het resultaat van 2010, zoals opgenomen in de balans, samengesteld is uit de kosten en opbrengsten verbonden aan het jaar 2010, ongeacht het ogenblik waarop de betaling plaats vond.

Verslag bij de rekeningen 2008

Dit jaarverslag heeft tot doel toelichting te geven bij de rekeningen van 2008. De afsluiting van de rekeningen 2008 verloopt op economische basis. Dit houdt in dat het resultaat van 2008, zoals opgenomen in de balans, samengesteld is uit de kosten en opbrengsten verbonden aan het jaar 2008, ongeacht het ogenblik waarop de betaling plaatsvond.

Omslag verslag bij de rekeningen

Verslag bij de rekeningen 2007

Dit jaarverslag licht de rekeningen toe van 2007. De afsluiting van de rekeningen 2007 gebeurde op economische basis. Dat houdt in dat het resultaat van 2007, zoals opgenomen in de balans, samengesteld is uit de kosten en de opbrengsten verbonden aan het jaar 2007, ongeacht het ogenblik waarop de betaling plaatsvond.

Omslag verslag bij de rekeningen

Verslag bij de rekeningen 2006

Dit jaarverslag licht de rekeningen toe van 2006. De afsluiting van de rekeningen 2006 gebeurde op economische basis. Dit houdt in dat het resultaat van 2006, zoals opgenomen in de balans, samengesteld is uit de kosten en de opbrengsten verbonden aan het jaar 2006, ongeacht het ogenblik waarop de betaling plaatsvond.

Verslag bij de rekeningen 2005

Dit jaarverslag heeft tot doel toelichting te geven bij de rekeningen van 2005. De afsluiting van de rekeningen is in 2005 belangrijke mate gewijzigd. De budgettaire en economische afsluiting die tot en met 2004 werd toegepast, wordt met ingang van 2005 vervangen door één afsluiting op economische basis. Zodoende is het resultaat van 2005, zoals opgenomen in de balans, op basis van de kosten en opbrengsten verbonden aan het jaar 2005, ongeacht het ogenblik waarop de betaling plaats vond.