Activiteitenverslagen

Jaarverslag 2017

Gedurende 2017, heeft FAMIFED haar acties opgevoerd om tegelijkertijd zowel de toekomst voor te bereiden samen met de entiteiten met het oog op de regionalisering van de kinderbijslag als te verzekeren dat elk gezin elke maand het bedrag krijgt waarop het vandaag recht heeft. Meer weten over de belangrijkste acties die het jaar 2017 mee gekleurd hebben? Download het jaarverslag via de link hieronder.

Jaarverslag 2016

2016 stond bij FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, in het teken van het betaalcircuit van de Belgische kinderbijslag (6,36 miljard euro) beheren, kinderbijslag aan meer dan 1.623.413 gezinnen betalen, 65 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen en 1.068 medewerkers, waarvan bijna 51% dossierbeheerders. Terugblik op een jaar waarvan elke dag de gezinnen centraal stonden. Bekijk de video hier of download het jaarverslag via onderstaande link.

Jaarverslag 2015

De regionalisering van de kinderbijslag heeft in 2015 een nieuwe wending genomen. Het jaar begon namelijk met de overdracht van het kinderbijslagbudget. Een tweede fundamentele stap (na de overdracht van de bevoegdheid in 2014) naar de werkelijke overname van de kinderbijslag door de deelentiteiten. FAMIFED is overigens nauw met hen en ook met andere actoren blijven samenwerken , door aan de besprekingen en de bij de uitvoering van de zesde Staatshervorming betrokken werkgroepen deel te nemen. Bekijk de video hier of download het jaarverslag via onderstaande link. 

Omslag Jaarverslag

Jaarverslag 2014

Op 1 juli 2014 heeft de 6de Staatshervorming het landschap van de kinderbijslag op haar grondvesten doen daveren. Met plots een volledig nieuw takenpakket zag de vroegere RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag Voor Werknemers) zich genoodzaakt een nieuwe naam aan te nemen. FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, publiceert vandaag haar eerste jaarverslag 2014. Bekijk de video hier of download het jaarverslag via onderstaande link. 

Omslag Jaarverslag

Activiteitenverslag 2013

Het activiteitenverslag beschrijft de acties ondernomen in 2013 met bijzondere nadruk op de cijfers: het aantal behandelde dossiers, de betaalde bedragen, de personeelsleden enz. U vindt er ook de financiële resultaten, de kosten en opbrengsten voor het jaar 2013.

Omslag Jaarverslag

Activiteitenverslag 2012

Zoals elk jaar weerspiegelt het activiteitenverslag de belangrijkste realisaties van de Rijksdienst in het licht van zijn kernopdrachten. Bekijk de video hier.

Omslag Jaarverslag

Activiteitenverslag 2011

Zoals elk jaar weerspiegelt het activiteitenverslag de belangrijkste realisaties van de Rijksdienst in het licht van zijn kernopdrachten. Het eerste 'hoofdstuk' plaatst bovendien de RKW zelf in de kijker. Om het milieu te sparen, werd het Activiteitenverslag 2011 enkel nog online gepubliceerd.

Omslag Jaarverslag

Activiteitenverslag 2010

Zoals elk jaar weerspiegelt het activiteitenverslag de belangrijkste realisaties van de Rijksdienst in het licht van zijn kernopdrachten en volgens een aangepast thema. Dit jaar werd gewerkt rond het thema: De RKW steeds op weg: Quo Vadis?, naar aanleiding van 80 jaar kinderbijslag in 2010. Het accent werd daarbij gelegd op de aanzienlijke weg die de kinderbijslag en de dienstverlening aan de gezinnen afgelegd hebben van 1930 tot nu.

Omslag Jaarverslag

Activiteitenverslag 2009

2009 werd gekenmerkt door de economische crisis, waardoor de sociale uitkeringen en in het bijzonder de kinderbijslag meer dan ooit hun nut bewezen. De rol van de kinderbijslag als vangnet voor de meest kwetsbare gezinnen werd versterkt en het aandeel in de kosten voor de opvoeding van de kinderen werd essentiëler. De RKW stelt alles in het werk om een efficiënte en performante dienstverlening te bieden, zodat de gezinnen tijdig het maximumbedrag aan kinderbijslag krijgen waar ze recht op hebben. In nauwe samenwerking met de kinderbijslagfondsen streeft hij er ook naar het beheer van de globale kinderbijslagregeling te optimaliseren. 

Omslag Jaarverslag

Activiteitenverslag 2008

Het activiteitenverslag evalueert de werking van de Rijksdienst. In het verslag licht de RKW de kernactiviteiten toe van het afgelopen jaar. De lezer vindt er informatie over de geboekte resultaten en over het gevoerde beleid.

Omslag Jaarverslag

Jaarverslag 2007

Omslag Jaarverslag

Activiteitenverslag 2006

Het activiteitenverslag evalueert de werking van de Rijksdienst. In het verslag licht de RKW de kernactiviteiten toe van het afgelopen jaar. De lezer vindt er informatie over de geboekte resultaten en over het gevoerde beleid.

Omslag Jaarverslag

Jaarverslag 2005

Het jaarverslag evalueert de werking van de Rijksdienst. In het verslag licht de RKW de kernactiviteiten toe van het afgelopen jaar. De lezer vindt er informatie over de geboekte resultaten en over het gevoerde beleid.

Omslag Jaarverslag

Jaarverslag 2004

Het jaarverslag evalueert de werking van de Rijksdienst. In het verslag licht de RKW de kernactiviteiten toe van het afgelopen jaar. De lezer vindt er informatie over de geboekte resultaten en over het gevoerde beleid.

Omslag Jaarverslag

Jaarverslag 2003

Het jaarverslag evalueert de werking van de Rijksdienst. In het verslag licht de RKW de kernactiviteiten toe van het afgelopen jaar. De lezer vindt er informatie over de geboekte resultaten en over het gevoerde beleid.

Omslag Jaarverslag

Jaarverslag 2002

Het jaarverslag evalueert de werking van de Rijksdienst. In het verslag licht de RKW de kernactiviteiten toe van het afgelopen jaar. De lezer vindt er informatie over de geboekte resultaten en over het gevoerde beleid.