2013

Persbericht logo FAMIFED

De RKW en de andere kinderbijslagfondsen vragen u nooit via e-mail om uw bankgegevens!

4-10-2013 De RKW en de andere kinderbijslagfondsen vragen u nooit via e-mail om uw bankgegevens!

Persbericht logo FAMIFED

Gelijke kinderbijslag voor werknemers en zelfstandigen en meer

22-11-2013 De ministerraad keurde vandaag twee voorstellen inzake kinderbijslag goed: een over de gelijkschakeling van de kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers en een over de verhoging van de inkomensgrenzen voor de sociale toeslagen en de eenoudertoeslag.

Persbericht logo FAMIFED

Betaling van de jaarlijkse bijslag (schoolpremie) op 8 augustus

5-8-2013 Op 8 augustus 2013 ontvangen de gezinnen de jaarlijkse bijslag (schoolpremie), samen met de
kinderbijslag van juli.

Persbericht logo FAMIFED

Gemeenschappen krijgen inspraak in kinderbijslag

17-6-2013 Hoewel de overdracht van de kinderbijslag van het federale- naar het gemeenschapsniveau pas tegen 2019 afgerond moet zijn, besliste het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) op 10 juni 2013 om alvast zeven vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (Brussel) toe te voegen aan zijn beheersorgaan.

Persbericht logo FAMIFED

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers vergemakkelijkt overdracht kinderbijslag

17-5-2013 Om de overdracht van de kinderbijslag zo vlot mogelijk te laten verlopen, stelt de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) voor om nog vóór de overgangsperiode het aantal uitbetalingsinstellingen te verminderen.

Persbericht logo FAMIFED

RKW bindt de strijd aan met fraude kinderbijslag

24-4-2013 In het kader van de begrotingscontrole 2013 stelde de RKW echter verschillende maatregelen voor om de sociale fraude nog efficiënter te bestrijden.