2006

Persbericht logo FAMIFED

Nieuwe studie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Maatschappelijke veranderingen: de rijke diversiteit aan rechthebbenden.

Persbericht logo FAMIFED

Kinderbijslag betaald voor kinderen opgevoed buiten België

Wie in België werkt, heeft recht op kinderbijslag voor zijn kinderen die hier worden opgevoed. Voor kinderen die buiten België worden opgevoed, is normaal geen kinderbijslag voorzien in de werknemersregeling. Drie rechtsbronnen maken het echter mogelijk recht op kinderbijslag te openen voor deze kinderen: de Europese verordeningen, de bilaterale overeenkomsten en de algemene en individuele ministeriële afwijkingen. In de loop van 2005 werd bijna 42,5 miljoen euro aan kinderbijslag uitbetaald aan kinderen die buiten België opgevoed worden. Dit is slechts 1,21 % van de totale uitgaven van het werknemersstelsel. In dit verband stellen we een lichte stijging vast tegenover vorig jaar, zowel van de uitgekeerde bedragen als van het aantal kinderen dat bijslag ontvangt. Ruim 97 % van de bedragen voor kinderen opgevoed buiten België, wordt binnen de Europese Economische Ruimte betaald op basis van de Europese verordeningen. Opvallend is dat Frankrijk instaat voor meer dan 70 % van de rechtgevende kinderen. De uitgaven in het kader van bilaterale verdragen met niet-EU-landen zijn daarentegen miniem. Minder dan 0,03 % van de uitgaven binnen het werknemersstelsel gaat naar landen buiten Europa, zoals Marokko en Turkije.

Persbericht logo FAMIFED

Focusstudie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Als het aantal kinderen in België daalt, dan kan verondersteld worden dat er ook minder kinderen zullen zijn met recht op kinderbijslag in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. De realiteit blijkt echter een stuk complexer te zijn. Terwijl het aantal kinderen van 0 tot en met 24 jaar, volgens de cijfers van het NIS, in de laatste tien jaar daalde met 70.832, steeg het aantal kinderen in het werknemersstelsel in dezelfde periode met 61.467 kinderen.

Persbericht logo FAMIFED

35 jaar gewaarborgde gezinsbijslag: een onmisbaar vangnet voor kansarme gezinnen

Vandaag is het precies 35 jaar geleden dat het stelstel van de gewaarborgde gezinsbijslag werd ingesteld (wet van 20 juli 1971). Via dit stelsel kon van dan af ook kinderbijslag betaald worden aan gezinnen die anders door de mazen van het socialezekerheidsnet glippen: gezinnen die geen kinderbijslag ontvangen op basis van hun beroepsactiviteit, hetzij als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag vormt zodoende een efficiënt vangnet en is het ultieme sluitstuk ter realisering van het streven om elk kind een recht op kinderbijslag te waarborgen.

Persbericht logo FAMIFED

RKW-studie

Jaarlijks voert de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers een studie "De buiten het Rijk opgevoede kinderen" uit. Deze studie geeft het detail van de kinderbijslag die ten laste van de werknemersregeling in het buitenland betaald wordt voor kinderen die buiten België opgevoed worden en voor wie in principe een persoon met een buitenlandse nationaliteit een recht opent. De studie analyseert de situatie op 31 december 2004 en stipt de voornaamste tendensen van de periode 2000-2004 aan.