2005

Persbericht logo

Hoger onderwijs en het recht op kinderbijslag

Ingevolge de hervormingen van het hoger onderwijs met de nieuwe Bachelor-Masterstructuur werden de toekenningsvoorwaarden voor de kinderbijslag voor studenten grondig en ingrijpend hervormd. Om de gezinnen efficiënt te informeren, geeft de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers een folder uit voor de + 18 jarigen en hun ouders. De folder _Ik ga hoger onderwijs volgen_ wat met mijn kinderbijslag_ biedt praktische, overzichtelijke informatie en kan bij de RKW worden aangevraagd of worden gedownload van de website.

Persbericht logo FAMIFED

Recht op kinderbijslag voor studenten die werken in de zomervakantie 2005

Een student die het volgende schooljaar verder studeert, mag in de vakantiemaanden werken zoveel hij wil. In juli mag een student die na de zomervakantie niet meer verder studeert, werken zoveel hij wil. In augustus en september (alleen augustus als hij het secundair onderwijs beëindigd heeft) blijft het recht op kinderbijslag bestaan als de jongere niet werkt of aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Persbericht logo FAMIFED

RKW-studie over kinderbijslag in 2004 voor kinderen die opgevoed werden buiten het rijk

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers heeft een studie gemaakt over: Kinderen opgevoed buiten het rijk - Tellingen 2004.

Persbericht logo FAMIFED

RKW-studie over kinderbijslag in 2004

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers heeft een statistiek gemaakt van bepaalde categorieën van rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers - Tellingen 2004.

Persbericht logo FAMIFED

RKW-studie over kinderbijslag voor werknemers van buitenlandse oorsprong in 2004

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers heeft een studie gemaakt over de werknemers van vreemde nationaliteit die met hun gezin in België verblijven - Telling 2004.

Persbericht logo FAMIFED

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers steeds bereikbaar in drie talen via het web of een groen nummer

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers breidt nu ook de Duitstalige versie van haar website uit via www.zfa.be. De Rijksdienst wil zo dicht mogelijk bij zijn doelpubliek staan, vandaar dat voor degene die geen beschikking hebben over het internet, een groen nummer beschikbaar is waar men op werkdagen doorlopend van 8u tot 17u terecht kan voor algemene informatie over kinderbijslag: 0800 94 434.