2007

Persbericht logo FAMIFED

Vereenvoudigde procedures voor kinderbijslag voor studenten

Jongeren die verder studeren kunnen tot hun 25ste recht hebben op kinderbijslag. Vanaf dit academiejaar is de procedure voor kinderbijslag vereenvoudigd voor studenten aan onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Voor studenten die zonder beurs verder studeren in een land buiten de EER of in een land waarmee België geen bilaterale overeenkomst heeft, wordt de administratieve procedure versoepeld vanaf 1 oktober 2007.

Persbericht logo FAMIFED

RKW-studie: Kinderbijslag betaald voor kinderen opgevoed buiten België

Jaarlijks voert de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) een studie "De buiten het Rijk opgevoede kinderen" uit. Deze studie geeft het detail van de kinderbijslag die ten laste van de werknemersregeling in het buitenland betaald wordt voor kinderen die buiten België opgevoed worden en voor wie in principe een persoon met een buitenlandse nationaliteit een recht opent. De tellingen 2007 analyseren de situatie op 31 december 2006.

Persbericht logo FAMIFED

Dalend aantal rechthebbenden op kinderbijslag met een vreemde nationaliteit

RKW-studie: "Statistiek van de rechthebbenden van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin".