2010

Persbericht logo FAMIFED

Activiteitenverslag 2009: Een warm hart voor de gezinnen

2009 werd gekenmerkt door de economische crisis, waardoor de sociale uitkeringen en de kinderbijslag in het bijzonder meer dan ooit hun nut bewezen, vooral voor de opvoeding van de kinderen in de meest kwetsbare gezinnen.

Persbericht logo FAMIFED

De maandelijkse kinderbijslag in het kinderbijslagstelsel voor werknemers

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) publiceert jaarlijks een aantal focusstudies, die dieper ingaan op bepaalde evoluties in de kinderbijslagsector of die specifieke thema's of doelgroepen in kaart brengen.

Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) publiceert jaarlijks een aantal focusstudies, die dieper ingaan op bepaalde evoluties in de kinderbijslagsector of die specifieke thema's of doelgroepen in kaart brengen.