2011

Persbericht logo FAMIFED

40 jaar gewaarborgde gezinsbijslag: een onmisbaar vangnet voor de meest kwetsbare gezinnen

Vandaag is het dag op dag 40 jaar geleden dat het stelstel van de gewaarborgde gezinsbijslag werd ingevoerd (wet van 20 juli 1971). Dankzij dat stelsel, dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), kan ook kinderbijslag betaald worden aan gezinnen die anders door de mazen van het socialezekerheidsnet glippen: gezinnen die geen kinderbijslag ontvangen op basis van een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag vormt zo een efficiënt vangnet en is het ultieme sluitstuk om voor elk kind een recht op kinderbijslag te waarborgen.

Persbericht logo FAMIFED

Allocations familiales pour tous le 8 du mois

Vanaf augustus zullen alle gezinnen binnen het werknemersstelsel hun kinderbijslag krijgen op dezelfde dag, namelijk de 8ste van de maand.