Stelsel bij de zelfstandigen en bij de overheid

Omslag Statistieken

Het kinderbijslagstelsel van de zelfstandigen 2009-2010

In deze brochure vindt u de statistieken van de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen. Deze uitgave analyseert de gegevens voor de periode 2009-2010.

Omslag Statistieken

De kinderbijslag in de overheidssector - Tellingen 2010

In deze brochure vindt u de statistieken van de kinderbijslagregeling in de overheidssector. Deze uitgave analyseert de gegevens over het jaar 2010.

Omslag Statistieken

Het kinderbijslagstelsel van de zelfstandigen 1992-2008 - Telling 2009

In deze brochure vindt u de statistieken van de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen. De vorige editie van deze reeksen analyseerde de gegevens over de jaren 1991 tot 2005. Deze uitgave zet die reeksen voort tot het jaar 2008.

Omslag Statistieken

De kinderbijslag in de overheidssector - Tellingen 2007

In deze brochure vindt u de statistieken van de kinderbijslagregeling in de overheidssector. Deze uitgave analyseert de gegevens over het jaar 2006.

Omslag Statistieken

Stelsel bij de zelfstandigen - Tellingen 2007

In deze brochure vindt u de statistieken van de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen. De vorige editie van deze reeksen analyseerde de gegevens over de jaren 1991 tot 2002. Deze uitgave zet die reeksen voort tot het jaar 2005.

Omslag Statistieken

Stelsel bij de zelfstandigen en bij de overheid - Uitgave 2004

Aan de hand van statistische reeksen wordt een beeld geschetst van de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen en voor de overheidssector.