Focusstudies 2006

Omslag focusstudie

Focus 2006-1: De demografische veranderingen in de Europese Unie: de lage geboortecijfers als uitdaging

De vergrijzing van de Europese bevolking vormt een belangrijke maatschappelijke uitdaging, ook binnen de sociale zekerheid. Bestaan er middelen om de voortplanting te stimuleren? Welke maatregelen werden genomen in de diverse lidstaten van de Europese Unie? Welke van die maatregelen of voorgestelde oplossingen zouden kunnen worden toegepast in België? Dat zijn de voornaamste punten waaraan deze studie gewijd is.

Omslag focusstudie

Focus 2006-2: Een vooruitblik naar de toekomst... Op basis van actuele tendensen en prognoses

Deze studie schetst een beeld van het aantal kinderen dat in de toekomst deel zal uitmaken van de kinderbijslagregeling op basis van een analyse van de beschikbare officiële voorspellingen over de evolutie van de bevolking. Bijna alle officiële bronnen voorspellen een dalend aantal kinderen voor de toekomst. De studie analyseert wat de impact daarvan kan zijn binnen de kinderbijslagregeling voor werknemers.

Omslag focusstudie

Focus 2006-3: Het kinderbijslagstelsel van de zelfstandigen en dat van de werknemers - Vergelijkende studie van de wetgeving en de evolutie van de effectieven

Deze studie belicht een aantal belangrijke verschillen tussen de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen en die voor werknemers. De belangrijkste conclusie is dat de toegang tot het werknemersstelsel aan minder strenge voorwaarden onderworpen is dan de toegang tot het stelsel van de zelfstandigen. Ook worden een aantal statistische reeksen rond de evolutie van het aantal rechtgevende kinderen in de verschillende kinderbijslagstelsels geanalyseerd en waar mogelijk toegelicht.