Focusstudies 2007

Omslag focusstudie

Focus 2007-1: De wezen in het kinderbijslagstelsel van de werknemers

Deze studie analyseert de evoluties van de aantallen rechtgevende wezen in het stelsel van de kinderbijslag voor werknemers tussen 1955 en 2005. De statistieken van de RKW zijn vrijwel de enige statistische bronnen in België over de categorie van wezen. De studie belicht het specifieke karakter van die categorie van rechtgevenden tegenover het globale werknemersstelsel (oudere kinderen, meer studenten, kleinere gezinnen, ...).

Omslag focusstudie

Focus 2007-2: Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag

Deze studie analyseert de evolutie van de rechtgevende kinderen in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag sinds de invoering ervan in 1972. Die evolutie kenmerkt zich door een jaarlijkse groei van 18 % tot 1999 en een golvende beweging sinds 2000. Die tendens is onder meer het gevolg van belangrijke schommelingen in het aantal asielzoekers en een efficiëntere opsporing van voorrangsrechten in andere stelsels. Wat betreft het profiel van de gezinnen en de rechtgevende kinderen, blijft het verschil met het stelsel van de werknemers opvallend.

Omslag focusstudie

Focus 2007-3: Evolutie van de werklozen in de kinderbijslagregeling voor werknemers

De derde Focusstudie van 2007 beschrijft de evolutie van het aantal werklozen in de kinderbijslagregeling voor werknemers. Hoewel de werkloosheid volgens verschillende bronnen daalt, wordt al jaren vastgesteld dat het aantal werkloze rechthebbenden in de kinderbijslag toeneemt. In deze studie wordt die schijnbare paradox gedetailleerd onderzocht en op basis van objectieve feiten weerlegd.