Focusstudies 2009

Omslag focusstudie

Focus 2009-2: De maandelijkse kinderbijslag in het kinderbijslagstelsel voor werknemers

Deze focusstudie benadert de maandelijkse toegekende kinderbijslag (in 2008) vanuit het standpunt van het kind. In een eerste deel wordt geanalyseerd hoeveel kinderbijslag een kind maandelijks gemiddeld ontvangt en dat opgesplitst volgens de toegekende schalen en de leeftijd van het kind. In een tweede deel wordt het volledige detail van de toegekende kinderbijslag berekend door het aantal kinderen te koppelen aan de waarde van de toegekende kinderbijslag.
 

Omslag focusstudie

Focus 2009-3: Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen

In deze studie wordt de focus gericht op het gezin in de kinderbijslagregeling. In een eerste deel wordt de betekenis van het gezin geplaatst in de kinderbijslagregeling. Daarna wordt de evolutie onderzocht van het totale aantal gezinnen in de werknemersregeling. In een derde deel worden de kenmerken van de verschillende soorten gezinnen onderzocht. In een laatste deel wordt onderzocht welke verschillende gezinstypes er bestaan volgens het bedrag aan kinderbijslag dat de gezinnen krijgen.

Omslag focusstudie

Focus 2009-4: De kinderbijslag in Europa

Deze studie vergelijkt de kinderbijslagregeling in de 27 landen van de Europese Unie. Daarbij werd uitgegaan van twee vragen. De eerste betreft de toegang tot de kinderbijslag. Linken de Europese landen het recht op kinderbijslag aan het verblijf in het land of aan werk, m.a.w. aan het al dan niet betalen (of betaald hebben) van sociale bijdragen? De tweede vraag heeft betrekking op de herverdeling van de kinderbijslag. Wordt voor de toegekende kinderbijslag rekening gehouden met de situatie van de ouders? En, zo ja, op basis van welke criteria?