Focusstudies 2013

Omslag focusstudie

Focus 2013-1 : De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming

Kinderen die getroffen zijn door een aandoening kunnen een toeslag krijgen bovenop hun gewone kinderbijslag. Tien jaar geleden is de kinderbijslagwetgeving voor deze kinderen grondig aangepast. Met de vernieuwde regeling hoopte men de toegankelijkheid te vergroten en meer diversiteit te brengen in de bijkomende bijslagen.