Varia

Rechtentoekenning op basis van fiscale gegevens

Sinds de hervorming in 2015 worden de sociale toeslagen uitbetaald op basis van het inkomen van het lopend jaar. De definitieve toekenning gebeurt 2 jaar later op basis van het fiscaal aanslagbiljet ontvangen in 2017 voor de inkomsten 2015.  Volgens de cijfers werd in 2017 € 281.111.466,97 aan sociale toeslagen uitbetaald. Na verificatie van de belastinginkomsten van mensen die in 2015 voorlopig een sociale toeslag hebben ontvangen, blijkt dat dat in 82.32% van de gevallen terecht was. De automatische rechtentoekenning liet bovendien een vermindering toe van het fenomeen van de non take-up.

FCUD: Projectenregister voor het dienstjaar 2013

Dit register biedt een overzicht van alle Nederlandstalige projecten rond kinderopvang die gesubsidieerd worden door de RKW.