Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening

Sinds 50 jaar wordt een bijkomende bijslag voorzien voor kinderen met een aandoening. In de loop van de jaren is het bedrag van die bijslag en de populatie rechtgevende kinderen meermaals gewijzigd. De laatste belangrijke aanpassing werd in mei 2003 doorgevoerd. Uit de studie blijkt dat in
december 2015 het aantal kinderen met een aandoening 60.332 bedroeg, ofwel 2,37 % van alle rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar.