Focus 2012-1: Analyse van de evolutie van het aantal kinderen per leeftijd

Omslag focusstudie

Focus 2012-1: Analyse van de evolutie van het aantal kinderen per leeftijd

Het aantal kinderen per leeftijd heeft rechtstreeks invloed op de uitgaven voor kinderbijslag. Kennis van de verdeling van het aantal kinderen per leeftijd maakt het dus mogelijk de uitgaven voor de leeftijdstoeslag en de jaarlijkse toeslag te bepalen. In de studie wordt de historiek van de evolutie van het aantal kinderen van 0 tot 24 jaar geanalyseerd per leeftijdscategorie voor alle regelingen en wordt een demografisch model voorgesteld waarmee de evolutie van het totaal aantal kinderen van 0 tot 24 jaar en van het aantal kinderen per leeftijd en de onderliggende demografische tendensen zouden voorspeld moeten kunnen worden voor de komende jaren.