Focus 2008-3: De toeslag voor gehandicapten in het kinderbijslagstelsel voor werknemers - kenmerken en evoluties

Omslag focusstudie

Focus 2008-3: De toeslag voor gehandicapten in het kinderbijslagstelsel voor werknemers - kenmerken en evoluties

De toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een handicap werd ingevoerd in 1964. Sindsdien werden het evaluatiesysteem en de toekenningscriteria voor de toeslag herhaaldelijk bijgewerkt. De derde focusstudie van 2008 beschrijft de evolutie van het aantal kinderen met een handicap tussen 1964 en 2007 in het licht van deze hervormingen.