Focus 2008-1: Aantal kinderen van werkloze ouders: de kinderbijslagstatistieken in ruimer perspectief

Omslag focusstudie

Focus 2008-1: Aantal kinderen van werkloze ouders: de kinderbijslagstatistieken in ruimer perspectief

Deze Focusstudie brengt het aantal rechtgevende kinderen in kaart waarvan minstens én ouder werkloos is en geeft een gedetailleerd profiel van de verschillende gezinstypes waarin deze kinderen opgroeien. Uit de studie blijkt dat ongeveer een derde van de « werkloze gezinnen » eenoudergezinnen zijn. Dat wijst op een oververtegenwoordiging van alleenstaande ouders in de werkloosheid. De eenoudergezinnen vormen zo een sociaal kwetsbare groep waarvoor een specifieke aandacht vereist is in het kinderbijslagstelsel.