FAMIFED Brussel : geen risico op onderbreking van kinderbijslag voor kinderen met een beperking

FAMIFED Brussel : geen risico op onderbreking van kinderbijslag voor kinderen met een beperking

2019-05-10 Op 9 mei 2019 heeft het Beheerscomité van FAMIFED Brussel in overleg met de bevoegde ministers Céline Frémault en Pascale Smet, beslist dat de Brusselse kinderbijslagfondsen de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap blijven doorbetalen, ook als een medische beslissing uitblijft als gevolg van een ambtshalve herzieningsprocedure.