RKW-studie: Kinderbijslag betaald voor kinderen opgevoed buiten België

Persbericht logo FAMIFED

RKW-studie: Kinderbijslag betaald voor kinderen opgevoed buiten België

Jaarlijks voert de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) een studie "De buiten het Rijk opgevoede kinderen" uit. Deze studie geeft het detail van de kinderbijslag die ten laste van de werknemersregeling in het buitenland betaald wordt voor kinderen die buiten België opgevoed worden en voor wie in principe een persoon met een buitenlandse nationaliteit een recht opent. De tellingen 2007 analyseren de situatie op 31 december 2006.