RKW-studie

Persbericht logo FAMIFED

RKW-studie

Jaarlijks voert de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers een studie "De buiten het Rijk opgevoede kinderen" uit. Deze studie geeft het detail van de kinderbijslag die ten laste van de werknemersregeling in het buitenland betaald wordt voor kinderen die buiten België opgevoed worden en voor wie in principe een persoon met een buitenlandse nationaliteit een recht opent. De studie analyseert de situatie op 31 december 2004 en stipt de voornaamste tendensen van de periode 2000-2004 aan.