Focusstudie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Persbericht logo FAMIFED

Focusstudie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Als het aantal kinderen in België daalt, dan kan verondersteld worden dat er ook minder kinderen zullen zijn met recht op kinderbijslag in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. De realiteit blijkt echter een stuk complexer te zijn. Terwijl het aantal kinderen van 0 tot en met 24 jaar, volgens de cijfers van het NIS, in de laatste tien jaar daalde met 70.832, steeg het aantal kinderen in het werknemersstelsel in dezelfde periode met 61.467 kinderen.