Introductie

Dit onderdeel bevat de historische statistieken (2003-2014) over kinderbijslag waarover FAMIFED beschikt.

Dit onderdeel omvat vier rubrieken: Thematische statistieken, Boordtabellen, Fondsen en Landen.

Het deel “Thematische statistieken” werd ontwikkeld voor de ervaren gebruikers. Er kan een groot aantal gedetailleerde tabellen worden geraadpleegd, verdeeld per thema (rechtgevende kinderen, rechthebbenden, bijslagtrekkenden, uitgaven, geboortes/adopties, aangeslotenen, derden en art. 102).

Bij de boordtabellen, aangeboden als PDF, zijn er vijf rubrieken: Kinderen, Gezinnen, Fondsen, Regelingen en Uitgaven. Bij die vijf rubrieken is er een keuze mogelijk in een overzicht van tabellen en grafieken voor een bepaald jaar of voor de evolutie op lange termijn.

Het deel “Fondsen” omvat een reeks samenvattende fiches met een aantal gegevens voor een bepaald fonds.

Ook de rubriek “Landen” bevat een reeks samenvattende fiches met een aantal gegevens voor een bepaald land.

Met vragen of opmerkingen over het statistisch portaal kunt u altijd terecht op het e-mailadres research@famifed.be.