FamiStat

FamiStat is het statistisch portaal van de kinderbijslag na de overdracht op 1 juli 2014 van de bevoegdheden van het federale niveau naar de deelentiteiten (de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)).

Het is een dynamische website die de drie grote statistieken praktisch en gebruiksvriendelijk bundelt: de telling van de kinderbijslag, de kinderen opgevoed buiten het Rijk en de rechthebbenden van vreemde nationaliteit.

De eerste statistiek geeft alle cijfers weer van de Belgische kinderbijslag voor de kinderen opgevoed in België of in het buitenland en is opgesplitst in vier rubrieken: de kerncijfers in een oogopslag, de algemene tabellen, het algemeen stelsel van de kinderbijslag en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag.

De tweede statistiek is een bijzondere versie van de eerste en geeft de aantallen van de kinderen opgevoed in het buitenland en die van hun rechthebbenden. Deze statistiek wordt momenteel ontwikkeld.

De derde statistiek is ook een bijzondere versie van de eerste en geeft de aantallen van de rechthebbenden van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun rechtgevende kinderen. Deze statistiek wordt momenteel ontwikkeld.

Met vragen of opmerkingen over het statistisch portaal kunt u altijd terecht op het e-mailadres research@famifed.be.

Naar FamiStat gaan.