FamiPedia

FamiPedia is een elektronisch documentatiesysteem dat de knowhow van FAMIFED rond kinderbijslag bundelt.

FamiPedia bestaat uit een website die twee luiken omvat: ‘Reglementering’ en ‘Thema’s’.

In het eerste luik, Thema’s, wordt de kinderbijslagregelgeving praktijkgericht en gebruiksvriendelijk gepresenteerd in 12 rubrieken: het rechtgevende kind, de rechthebbende, de bijslagtrekkende, de betaling, de kinderbijslaginstelling, gewaarborgde gezinsbijslag, gegevensverzameling en uitwisseling, levenscyclus van de gezinsbijslag en aanverwante rechtsgebieden (familierecht, administratief recht, gerechtelijk recht en sociaal recht). Die rubrieken  zijn verder onderverdeeld in een tachtigtal thema’s (bv. kraamgeld, onvoorwaardelijk recht tot 18 jaar, werkzoekende schoolverlater, co-ouderschap, …). Per thema is het steeds mogelijk de theorie, praktijk, relevante adviezen en referenties te raadplegen.

Het luik Reglementering bevat naast de zuivere reglementering (wetten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven) ook praktische richtlijnen zoals de dienstbrieven en de informatienota's. Daarnaast biedt het luik plaats aan de Europese regelgeving, de internationale overeenkomsten en de internationale richtlijnen.

Ga naar FamiPedia