Mijn kind is zwanger

Zwangere jongere

 • Je bent zwanger en jonger dan 25 jaar.
 • Je bent student (ingeschreven voor minstens 27 studiepunten of minstens 17 uren per week les) of werkzoekende.
 • Je bent:
  • Belg
  • Of inwoner van een land van de Europese Unie
  • Of je verblijft al minstens vijf jaar ononderbroken in België (hierop kan de Minister van Sociale Zaken een afwijking toestaan)
  • Of je bent staatloze of erkend politiek vluchteling

Er kan voor je baby zowel kraamgeld als kinderbijslag aangevraagd worden via het formulier 'Aanvraag kindergeld'.

Wie vraagt het aan?

In deze volgorde:

 • De vader van het kind, als hij werkt of een uitkering krijgt. Als jullie niet samenwonen moet hij het kind voor de geboorte erkennen bij de gemeente.
 • De (oudste) grootouder, als je bij hem of haar woont.
 • Iemand anders in je gezin die werkt of een uitkering krijgt.
 • Jij zelf, als de bovenstaande personen niet werken of geen uitkering krijgen. Je doet als student of werkzoekende een aanvraag bij FAMIFED.

Voorbeeld
Sandra is 18 jaar en zwanger. Ze studeert nog. Haar vriend zal het kind niet erkennen.

Sandra woont nog bij haar ouders. Haar vader werkt, haar moeder is huisvrouw.

De vader van Sandra vraagt het kraamgeld aan bij het kinderbijslagfonds van zijn werkgever.

Indien Sandra apart woont vraagt ze zelf het kraamgeld aan bij FAMIFED, afhankelijk van haar woonplaats.

Wie krijgt het kraamgeld en de kinderbijslag?

Je krijgt zelf het kraamgeld en de kinderbijslag voor jouw kind.

Als je baby geboren is, krijg je ook je kinderbijslag voor jezelf, als je daar recht op hebt.

Wanneer kan je kraamgeld en kinderbijslag aanvragen?

Je kunt kraamgeld aanvragen vanaf de 6de maand van de zwangerschap.

Kinderbijslag krijg je automatisch door het geboortebewijs van de gemeente naar je kinderbijslagfonds te sturen. Je moet geen nieuw formulier invullen.

Als de vader het kind na de geboorte erkent, stuur dan ook de erkenning mee.

Wanneer krijg je het kraamgeld en de kinderbijslag?

 • Kraamgeld: vanaf 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.
 • Kinderbijslag: je hebt recht vanaf de maand volgend op die van de geboorte. De eerste uitbetaling volgt een maand later.

Voorbeeld
Je kind wordt geboren op 7 januari.
Je hebt recht op kinderbijslag vanaf 1 februari.
De kinderbijslag voor februari krijg je op 8 maart.

Hoe vraag je het aan?

Als de aanvrager werkt of een uitkering krijgt, vraag dan een formulier 'Aanvraag om kraamgeld' aan de (laatste) werkgever, of bij zijn kinderbijslagfonds. Je kunt het formulier ook zelf afprinten vanuit de website van dit kinderbijslagfonds.

Als je zelf de aanvraag doet als student haal je een formulier van onze website www.famifed.be, rubriek Formulieren. De aanvrager vult het formulier in. Je vraagt de dokter om het attest in te vullen. De aanvrager ondertekent het formulier, en stuurt het naar het kinderbijslagfonds van de (laatste) werkgever.

Vul ook het model W - betaling op een rekening in. Een gedeelte moet de bank invullen. Als je dit niet mee stuurt zal de betaling per circulaire cheque gebeuren.

Hoeveel krijg je?

Kraamgeld
Rang Bedrag
Eerste kind € 1.297,92
Elk volgende kind € 976,53
Elk kind van een meerling € 1.297,92

Kinderbijslag
Rang Bedrag
Eerste kind € 95,80
Tweede kind € 177,27
Elk volgende kind € 264,67


Aandacht!

Alle kinderen in het gezin die recht hebben op kinderbijslag tellen mee om het bedrag te berekenen, behalve de wezen. (link)

Voorbeeld
Sandra is 18 jaar, studente en zwanger. Er wordt kinderbijslag betaald voor haar oudere broer en voor haar.

Haar vader werkt, haar moeder is huisvrouw. Sandra en haar broer zijn gedomicilieerd in het ouderlijk huis.

Na de geboorte krijgt haar moeder een eerste rang voor haar broer € 95,80, plus € 29,29 leeftijdsbijslag. Sandra krijgt een tweede rang voor zichzelf € 177,27 plus € 64,66 leeftijdsbijslag en een derde rang voor haar kind € 264,67.

Na de geboorte

 • Stuur het 'Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen', dat je bij de gemeente krijgt, naar je kinderbijslagfonds.
 • Je hoeft geen formulieren meer in te vullen om de maandelijkse kinderbijslag te krijgen.
 • Voor een kind dat dood geboren wordt na een zwangerschap van minstens zes maanden kan je ook kraamgeld krijgen. Stuur de "akte van aangifte van een levenloos kind" naar je kinderbijslagfonds.