Wijziging aan recht op kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlater

Het recht op kinderbijslag voor de werkzoekende schoolverlater jonger dan 21 wijzigde op 1 september 2015. Dat is het gevolg van een wijziging die de RVA doorvoerde inzake de reglementering van de beroepsinschakelingstijd. 

Na zijn studies, schrijft de jongere zich in als werkzoekende. Op dat moment start zijn beroepsinschakelingstijd. Tijdens zijn beroepsinschakelingstijd kan de jongere onder bepaalde voorwaarden minstens tot één jaar na zijn inschrijving als werkzoekende én zolang hij geen 2 positieve evaluaties  kreeg van de RVA, zijn recht op kinderbijslag behouden.

De beroepsinschakelingstijd wordt verlengd zolang de jongere geen 2 positieve evaluaties kan voorleggen.  Vroeger kon de jongere na 2 positieve evaluaties  een beroepsinschakelingsuitkering aanvragen.  Nu verandert die regelgeving voor de jongeren jonger dan 21 jaar met implicaties voor het recht op kinderbijslag.  Voor de jongeren die aan het einde van de beroepsinschakelingstijd minstens 21 jaar zijn verandert er niets.

Wat verandert er ?

  • Als de jongere jonger is dan 21 en hij heeft 2 positieve evaluaties gehad van de RVA heeft hij onmiddellijk recht op de beroepsinschakelingsuitkering als zijn laatste studies voldoen aan de eisen van de RVA.
  • Als de jongere jonger is dan 21 en hij heeft 2 positieve evaluaties gehad van de RVA maar zijn studies beantwoorden niet aan de eisen, dan kan hij pas een beroepschakelingsuitkering aanvragen wanneer hij 21 jaar wordt.
  • Tijdens het eerste jaar van zijn beroepsinschakelingstijd behoudt de jongere zijn recht op kinderbijslag. Als de beroepsinschakelingstijd eindigt, met name na 2 positieve evaluaties door de RVA, dan wordt het recht op kinderbijslag definitief stopgezet.

Meer info?  Raadpleeg onze website www.famifed.be. Neem contact op met comm@famifed.be