Welkom op onze nieuwe website !

FAMIFED heeft haar blik gericht op de toekomst en lanceert zichzelf op 1 juli met een nieuwe website www.famifed.be.

De bedoeling van deze website is enerzijds dat de gezinnen hier alle informatie over hun persoonlijke kinderbijslagregeling terugvinden.

Anderzijds dat alle regio's, Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap, hun inbreng kunnen doen via een platform dat speciaal voorzien werd voor hen.

Naast die nieuwe website, zal FAMIFED ook nog meer inspelen op de zichtbaarheid op verschillende sociale media zoals Twitter en Facebook! Neem zeker eens een kijkje op Youtube om de geboorte van FAMIFED in woord en beeld mee te maken via deze link.