Vergeet de P7 niet (inschrijvingsbewijs school)!

Is je kind 18 jaar of ouder en volgt het hogere studies bij de Franstalige Gemeenschap, dan heb je een formulier P7 ontvangen dat controleert of je kind effectief naar school gaat. Vul dit formulier in en stuur het zo snel mogelijk terug naar je kinderbijslagfonds om een onderbreking van de uitbetaling te vermijden. Voeg het inschrijvingsbewijs van de school toe en noteer er je dossiernummer op.

Als je kind ingeschreven is in de Nederlandstalige Gemeenschap, dan stuurt de school automatisch de nodige gegevens naar het kinderbijslagfonds. Je hoeft geen P7 in te vullen.

Ontvangt je kind een tegemoetkoming voor een handicap? Pas als je kind 21 jaar wordt, zal je recht op kinderbijslag worden gecontroleerd via het controleformulier P7. 

Heb je vragen?

Neem  contact op met je dossierbeheerder. Zijn gegevens vind je op de briefwisseling met FAMIFED of via je persoonlijke myFAMIFED-account.