Verandering bij het publieke kinderbijslagfonds

In het kader van de integratie van de 2 publieke kinderbijslagfondsen opent FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag,  op donderdag 1 september zijn deuren voor 167 nieuwe collega's van DIBISS, Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels. Deze integratie vergde een intensieve en maandenlange voorbereiding opdat er geen impact zou zijn op de uitbetaling van de kinderbijslag aan de gezinnen aangesloten bij DIBISS, noch bij FAMIFED.

Meer info: lees het persbericht van FAMIFED.