Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening na 21 jaar

Heeft je kind recht op een toeslag op de kinderbijslag omwille van een handicap of aandoening (bv. chronische ziekte)?

Als je kind 21 geworden is, heeft het geen recht meer op de toeslag. Het kan wel nog de gewone kinderbijslag ontvangen als het verder studeert, een leercontract heeft of zich inschrijft als werkzoekende schoolverlater.

Om het wegvallen van dat supplement te compenseren, kan je een maandelijkse tegemoetkoming aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. De aanvraag kan je indienen vanaf dat je kind 20 is geworden. De tegemoetkoming wordt uitbetaald vanaf de maand na de 21ste verjaardag. Let op, als de aanvraag later indient, gebeurt de betaling pas in de maand volgend op de beslissing.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Dien de aanvraag zelf in via de online tool My Handicap: www.myhandicap.belgium.be of geef een volmacht aan iemand uit uw omgeving om de aanvraag in uw plaats tedoen: www.handicap.belgium.be > Mijn dossier > Volmacht verstrekken.

Hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

Neem contact op met uw ziekenfonds, gemeente, OCMW, sociaal huis of de DG Personen met een handicap. Vind alle info terug via www.handicap.belgium.be > Contact.
Hou bij het indienen van de aanvraag steeds de volgende documenten bij de hand:

  • naam en voornaam van de arts die je kind opvolgt;
  • het rekeningnummer van de zichtrekening van het kind OF het rekeningnummer van de zichtrekening die in naam van het kind door een derde wordt beheerd.

Vragen?

Als je dossier beheerd wordt bij FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, dan ontvang je automatisch een herinnering op het moment dat je het supplement kan aanvragen. Je kan ook je FAMIFED-dossierbeheerder om raad vragen. Die contactgegevens vind je rechts bovenaan de briefwisseling met FAMIFED.

Meer info?

Neem contact op met de FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap.