Tijd voor een nieuwe LegiFam, het juridische bulletin van FAMIFED

De deelentiteiten (Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, Waals Gewest en GGC in Brussel) bereiden de regionalisering van de kinderbijslag verder voor: het Waals Parlement keurde het Waalse kinderbijslagsysteem goed, het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap maakte een decreet op voor een aantal aan te brengen wijzigingen aan de kinderbijslagregelgeving, ed.

Maar er is meer nieuws: zo wijzigt de wetgeving rond wezenbijslag voor "achtergelaten weeskinderen" en zijn er nieuwe grensbedragen vastgelegd voor sociale toeslagen. Verder publiceerde FAMIFED opnieuw statistische gegevens over kinderbijslag voor kinderen met een beperking.

Je vindt alle juridische actualiteit over kinderbijslag terug in LegiFAM, het juridisch bulletin van FAMIFED.