Tijd voor een nieuwe LegiFam, het juridische bulletin van FAMIFED

Toepassing van het Handvest van de Sociaal Verzekerde door de arbeidsrechtbanken te Antwerpen en Luik, terugbetaling van voorschotten op de kinderbijslag die door een OCMW werden toegekend, recht op kinderbijslag en adoptiepremie bij een interlandelijke adoptie, …en nog meer juridisch nieuws over de kinderbijslag.

Meer lezen? Ga naar LegiFam!