Terugblik op een jaar anders dan de andere !

Op 1 juli 2014 heeft de 6de Staatshervorming het landschap van de kinderbijslag op haar grondvesten doen daveren. Met plots een volledig nieuw takenpakket zag de vroegere RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag Voor Werknemers) zich genoodzaakt een nieuwe naam aan te nemen. FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, , publiceert vandaag haar eerste jaarverslag.

FAMIFED heeft dezelfde bevoegdheden als de vroegere RKW, maar nu voor alle gezinnen. Immers, FAMFED beheert vandaag de dossiers van de werknemers (en gelijkgestelden), de publieke sector (met uitzondering van lokale en provinciale besturen), de dossiers van de zelfstandigen en de gewaarborgde kinderbijslag. Dat alles maakt van FAMIFED het grootste kinderbijslagfonds in België.

Het was dus geen jaar als alle andere voor FAMIFED! In 2014 staat FAMIFED voor

  • het beheer van het betaalcircuit van de Belgische kinderbijslag aan 1,6 miljoen gezinnen en 2,7 miljoen kinderen.
  • de betaling van kinderbijslag aan meer dan 315.000 gezinnen waarvan 98,52% hun kinderbijslag op de voorziene datum hebben ontvangen.
  • 58 miljoen elektronische gegevensstromen die hebben toegelaten dat het recht op kinderbijslag automatisch wordt onderzocht zonder dat de gezinnen nog extra informatie moeten geven
  • 7.472 arme gezinnen hebben recht op gewaarborgde kinderbijslag
  • 1.011 medewerkers waarvan 532 dossierbeheerders dagelijks ten dienste van de gezinnen staan

Hier vind je een link naar de video van het Jaarverslag 2014

Je kan het jaarverslag raadplegen en downloaden onder Publicaties > Jaarverslagen > Activiteitenverslag.