Studentenjobs voor de periode van 4 tot en met 8 maart 2019 (vijf dagen).

De krokusvakantie komt eraan.

Tijdens deze vakantie biedt FAMIFED studentenjobs aan voor de periode van 4 tot en met 8 maart 2019 (vijf dagen).

Wij zoeken:

  • 1 Nederlandstalige student voor de helpdesk van het CIV;
  • 2 Nederlandstalige studenten voor de dienst Economaat;
  • 1 Nederlandstalige student voor de diensten van het Economaat, Mess en Onthaal.

Klik hier voor een beschrijving van de taken per dienst.

Interesse?

Stuur de inschrijvingsfiche, volledig ingevuld, tegen uiterlijk 31 januari 2019 naar vorming-formation.hrm@famifed.be

Opgelet! Voeg er de volgende documenten bij:

  • het bewijs dat het quotum van 475 uren niet is overschreden. 
  • het inschrijvingsbewijs van een school voor het academiejaar 2018-2019 (de studentenkaart volstaat niet).

Onvolledig ingevulde kandidaturen worden automatisch verworpen.

De vacatures worden verdeeld op volgorde van inschrijving.