Regionalisering Kinderbijslag: de eerste concrete stappen …

2018 wordt een sleuteljaar voor het beheer van de kinderbijslag. Naar aanleiding van de 6e Staatshervorming ondergaat het landschap van de kinderbijslag een diepgaande verandering: de bevoegdheid van de kinderbijslag wordt overgedragen van het federale niveau naar de deelentiteiten (Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, Waals Gewest en GGC, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). In dat kader ontwikkelt iedere entiteit een kinderbijslagsysteem dat is aangepast aan de noden van de inwoners. Het kind staat in het centrum van alles (en niet langer de werkgever) en alles wordt in het werk gesteld om het voor de gezinnen zo eenvoudig mogelijk te maken. 

Op 1 januari 2018 gaat één van de eerste maatregelen om de continuïteit van de dossiers te verzekeren in voege: het fonds dat op 31 december 2017 bevoegd was voor de betaling van de kinderbijslag van een bepaald kind, blijft bevoegd totdat de regionalisering volledig is afgerond (ten vroegste op 1 januari 2019) gesteld dat het kind nog recht heeft op kinderbijslag. 

31 maart 2018 is de uiterste datum waarop de deelentiteiten aangeven of ze uit het federale systeem stappen. De entiteit die beslist uit te stappen, verbindt zich ertoe om vanaf 1 januari 2019 het volledige beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag voor de kinderen gedomicilieerd in de regio in handen te nemen. Vanaf 1 januari 2019 geldt dan ook dat nieuwe gezinnen uitbetaald worden volgens het nieuwe systeem.

Wie zal de kinderbijslag uitbetalen?

In iedere regio zijn verschillende kinderbijslagfondsen erkend om de kinderbijslag voor die regio te beheren. De nieuwe publieke uitbetaler krijgt in iedere regio een nieuwe naam, maar blijft dezelfde persoonlijke dienstverlening verlenen aan alle gezinnen, zoals FAMIFED dat vandaag doet. Binnen twee à drie jaar zal elk gezin ook zelf zijn kinderbijslagfonds kunnen kiezen. Dat gezinnen hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen is dé grote vernieuwing van deze hervorming.

Uiteraard wordt elk gezin voor de effectieve overdracht van zijn dossier aan de deelentiteiten op de hoogte gebracht van de praktische modaliteiten.

Enkele concrete situaties…

  • Je hebt je kraamgeld ontvangen in 2017 terwijl je kind geboren wordt in 2018

Het kinderbijslagfonds dat in 2017 het kraamgeld uitbetaalde, blijft verantwoordelijk voor het kinderbijslagdossier. Betaalde FAMIFED in 2017 kraamgeld uit voor jouw kind, dan blijft FAMIFED bevoegd voor de betaling van de kinderbijslag vanaf de geboorte van het kind.

  • Je verandert van werkgever

Het is de situatie op 1 augustus 2017 die bepaalt welk fonds bevoegd is na 1 januari 2018. Concreet: Betaalt FAMIFED op 1 augustus 2017 kraamgeld of kinderbijslag voor je kind, dan blijft FAMIFED bevoegd voor het dossier van jouw gezin in 2018. 

  • Jouw werkgever verandert van kinderbijslagfonds

Het kinderbijslagfonds waarbij de werkgever was aangesloten op 31 december 2017, blijft bevoegd voor de voortzetting van de bestaande dossiers én voor een nieuw dossier geopend door iemand die voor deze werkgever werkt (bv. eerste geboorte in 2018). Concreet: Is de werkgever op 31 december aangesloten bij FAMIFED, dan is FAMIFED bevoegd voor de voortzetting van de bestaande dossiers én voor nieuwe dossiers van eigen werknemers.

Meer info over de toekomstige kinderbijslagstelsels?

Vlaanderen: www.groeipakket.be
Wallonië: www.aviq.be
Duitstalige Gemeenschap: http://www.ostbelgienlive.be
Brussel: er is nog geen akkoord over een nieuw kinderbijslagstelsel.