In oktober meer kinderbijslag dankzij de indexering

Op 1 september 2018 is de spilindex overschreden wat betekent dat de sociale uitkeringen, waaronder kinderbijslag, geïndexeerd worden in oktober 2018. Het verschil gaat de eerste keer merkbaar zijn bij de uitbetaling van de kinderbijslag van september op 8 oktober.

De afgevlakte gezondheidsindex steeg naar 105,10 punten en bereikt daarmee de spilindex. Het gevolg is dat de pensioenen, de kinderbijslag, de werkloosheidsuitkeringen en andere sociale uitkeringen in september met 2 procent stijgen.

De kinderbijslag van september die wordt uitbetaald op 8 oktober wordt automatisch aangepast aan de spilindex en zal dus ook met 2% stijgen.

De inkomensgrenzen die gebruikt worden voor de berekening van sociale toeslagen worden in alle deelentiteiten (Vlaanderen, Walloniën, Brussel, Duitstalige Gemeenschap) mee geïndexeerd.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bedragen bekijk de Historiek van de bedragen.