Nieuwe LegiFam !

In 2017 leggen de deelentiteiten (Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, Waals Gewest en GGC) de laatste hand aan de wettelijke teksten waarmee ze, op termijn, zelf instaan voor het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag. LegiFam, het juridisch bulletin van FAMIFED, maakt ook een stand van zaken op van de reeds gemaakte afspraken zoals bijvoorbeeld de afspraken over de het toekomstig beleid gewaarborgde gezinsbijslag bij de Duitstalige Gemeenschap. Daarnaast vindt u in dit nummer ook de betaalkalender met de betaaldagen van de kinderbijslag in  2017 terug!

Meer lezen ? Ga naar LegiFam !