Nieuwe editie van LegiFAM, het juridisch bulletin van FAMIFED

De toekomstige kinderbijslagsystemen in Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap, de impact op de kinderbijslag wanneer kinderen in het buitenland verblijven, de inkomsten van deeltijdse studenten, de overeenkomst over sociale zekerheid tussen België en Israël, … Je vindt alle nieuws inzake kinderbijslag in de nieuwe LegiFam.

Meer weten? Ga naar de pagina van LegiFam, het juridisch bulletin van FAMIFED!