Nieuw: Statistisch overzicht

FAMIFED bundelt vanaf nu al haar statistische gegevens in één publicatie genaamd het Statistisch overzicht. Dat overzicht bestaat uit twee delen:

  • Gedetailleerde gegevens met talloze cijfergegevens, bevattelijk weergegeven in een tabel. De cijfergegevens gelden op nationaal niveau, maar er zijn ook cijfers beschikbaar per deelentiteit.
  • Analyse geeft één keer per jaar (december) de cijfers uit het eerste deel weer aan de hand van verschillende criteria zoals bedrag, leeftijd, rang, enz. en vergelijkt bovendien gegevens tussen de deelentiteiten onderling.

Enerzijds worden de statistieken sinds de harmonisering van het werknemersstelsel en het stelsel van de zelfstandigen in juli 2014 niet meer op dezelfde manier georganiseerd.  

Anderzijds beschikt FAMIFED sinds 2015 voor alle statistieken over de volledige gegevens per deelentiteit (Gemeenschappen en Gewesten). Dat is een belangrijke meerwaarde met het oog op de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag. Die gegevens worden extra in het licht gezet in het nieuw Overzicht.

Nieuwsgierig ? U vindt het nieuwe Statistisch overzicht onder de rubriek Statistieken !

Wil je een overzicht van alle statistieken over kinderbijslag? Raadpleeg het portaal Famistat.