Kom jij in je professionele context vaak in contact met gezinnen die het moeilijk hebben ?

FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, organiseert in de loop van mei  en juni 2017 over heel België infosessies rond het thema Gewaarborgde gezinsbijslag. Het agentschap is als enige instelling bevoegd voor de uitbetaling van deze gezinsbijslag. De sessies zijn bedoeld voor iedereen die professioneel in aanraking komt met de meest kwetsbare gezinnen van onze samenleving  

Gewaarborgde gezinsbijslag (GGB) is een bijslag voor gezinnen die geen recht op kinderbijslag kunnen openen in geen enkel ander regime (werknemers, zelfstandigen, invalide, enz.). Maar wat is GGB precies ? Wie heeft er recht op en hoe worden ze toegekend? Experten van FAMIFED, leggen uit hoe en waarom de strikte regels voor deze bijzondere bijslag worden toegepast.

Door deze infosessies te organiseren beantwoordt FAMIFED aan een informatiebehoefte die leeft bij verschillende zorginstellingen zoals OCMW's, Huizen van het Kind, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor hen is het toepassen van de heel strikte spelregels van deze bijzondere toeslag op vaak moeilijke situaties niet altijd evident.

De sessies zijn dan ook specifiek bedoeld voor personen die (dagelijks) in hun professionele context werken met minderbedeelde gezinnen of mensen in precaire situaties. Tijdens de sessies is er ook tijd om te praten over praktijkvoorbeelden waar iedereen mee te maken krijgt.

Er zijn nog enkele plaatsen voor de infosessie in Brussel op 13 juni van 09u00 tot 13u00. Schrijf je in via ggb.fam@famifed.be

Meer info? Surf naar Geen inkomen of lees het persbericht van FAMIFED.