Kinderbijslag voor eenoudergezinnen

Donderdag 15 juni organiseerde FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, zijn derde studievoormiddag. Een honderdtal experten uit de sector, onderzoekers, verenigingen en OCMW's van verschillende gemeenten bogen zich over het belang van de kinderbijslag voor de eenoudergezinnen.

In België leven meer dan 542.000 kinderen in een eenoudergezin (cijfer van FAMIFED). Velen van hen bevinden zich in een sociaal kwetsbare situatie. Zo stelt 83% van de eenoudergezinnen dat ze een onverwachte uitgave van 900 EUR niet aankunnen.

Meer info: lees het persbericht van FAMIFED.